مجتمع مسکونی هانای مشهد
تاریخ شروع: ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
تاریخ اتمام: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
درصد پیشرفت پروژه:
-این پروژه واقع در بلوار فردوسی شهرستان مشهد می باشد.
- مساحت زمین پروژه 4000 مترمربع و مساحت کل زیر بنا 45851 مترمربع می باشد.
- کاربری مسکونی، مساحت مفید 23860 مترمربع و در 26 طبقه می باشد.