مجتمع تجاری سپیدار رشت
تاریخ شروع: ۱۳۹۴/۰۵/۰۱
تاریخ اتمام: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد پیشرفت پروژه:
-این پروژه واقع در شهرستان رشت می باشد.
- مساحت زمین پروژه 1983.73 مترمربع و مساحت کل زیر بنا 7393.14 مترمربع می باشد.
- کاربری کل ساختمان اداری-تجاری   
اداری: 4 طبقه 2 تا 5
تجاری: همکف و اول
 پارکینگ: طبقه 1-