ساختمان جدید شهرداری کرمان
تاریخ شروع: ۱۳۹۳/۰۲/۰۱
تاریخ اتمام: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
درصد پیشرفت پروژه:
- این پروژه واقع در شهرستان کرمان می باشد.
- مساحت زمین پروژه 3300 و مساحت کل زیر بنا 14605متر مربع می باشد.
- کاربری کل ساختمان اداری  و در 6 طبقه است.