مزایدات و مناقصات

  • تمدید مناقصه خدمات مهندسی، خرید، تجهیز و احداث نیروگاه خورشیدی 5 مگاوات کهنوج به صورت کلید در دست (TURN-KEY/EPC) تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ تلفن: 02142584000 نوع: مناقصه ها

    فایل راهنما و اسناد شرکت در مناقصه:

    دانلود فایل
  • Extension of tender for Engineering, Purchasing, Equipping and Establishing a 5 MW Solar Power Plant in Kahnooj as Turn-Key/EPC تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ تلفن: 02142584000 نوع: مناقصه ها

    :Download Tender Documents

    دانلود فایل