گردشگری و هتلداری

 
صنعت سفر و گردشگری یک فعالیت مهم اقتصادی در بسیاری از کشورهای دنیا محسوب می شود که بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها مخصوصاً کشورهای در حال توسعه تأثیر مثبت دارد. این صنعت یکی از صنایع رو به رشد در کشورهای در حال توسعه است که تاثیر اقتصادی بالقوه و بالفعل آن بر اقتصاد کشورها از جمله تولید، مصرف، سرمایه گذاری و اشتغال مشهود است. صنعت گردشگری از طریق تأثیر بر تولید ناخالص داخلی موجب پیشرفت اقتصاد کشورها می شود. این تأثیرات از سه طریق منجر به تغییر این شاخص اقتصادی می¬گردند. آثار مستقیم گردشگری، آثار غیرمستقیم گردشگری و آثار القایی که شامل مخارج مستقیم و غیرمستقیم کارکنان این صنعت می-باشد. در سال 2015 کشور ایران از نظر سهم تولید ناخالص داخلی در بخش گردشگری رتبه 136 را از مجموع 184 کشور بدست آورد. در این سال اثر مستقیم صنعت گردشگری در ایران مبلغ 294.4 هزار میلیارد ریال یعنی حدود 5.2 درصد از تولید ناخالص داخلی کل کشور بود.
طبق گزارشهای سازمان جهانی گردشگری، شورای جهانی سفر و گردشگری و مرکز آمار ایران، در سال 2014 سهم کل گردشگری در تولید ناخالص داخلی ایران -شامل اثرات مستقیم و غیر مستقیم این صنعت- مبلغ 412 تریلیارد و 95 میلیارد ریال یعنی برابر با 6.1 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. نکته جالب اینکه از این میزان سهم، حدود 81.5 درصد متعلق به مخارج گردشگری داخلی است. سهم بالای تولید ناخالص داخلی در گردشگری داخلی علاوه بر نشان دادن پتانسیل این بخش از گردشگری، حاکی از نیاز گردشگری خارجی به توجه و برنامه¬ریزی بیشتر می¬باشد.
علی¬رغم اینکه مطابق آمار بانک جهانی تعداد گردشگران بین المللی ورودی به کشور طی سالهای اخیر رشد داشته اما مقایسه ایران با سایر کشورها نشان می¬دهد که رتبه ایران در شاخص رقابت¬پذیری گردشگری تغییر چندانی نداشته است. از منظر شاخص رقابت پذیری صنعت گردشگری، در سال 2015 کشور ایران در بین 140 کشور حاضر در جایگاه 97 جهان قرار رفته است. تعداد گردشگر ورودی ایران در سال 2014 از کشورهای چین، عربستان، ترکیه، هند و روسیه به مراتب پایین¬تر بوده است. طی دو دهه اخیر تعداد گردشگران ورودی این کشورها به ویژه کشورهای چین، ترکیه و روسیه به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده اما در ایران رشد تعداد گردشگر ورودی همگام با پیشرفتهای جهانی نبوده است و از لحاظ این معیار کشور ایران در حال فاصله گرفتن با دنیاست.
رشد صنعت گردشگری ایران در آمارهای جهانی نگاه ویژه "گروه توسعه اقتصاد ملل" را به این صنعت مهم جلب کرده است. براساس گزارش سازمانهای جهانی، شاخص رشد سهم گردشگری ایران در تولید ناخالص ملی در سالهای 2013 و 2014 ده درصد بوده است و از منظر این شاخص کشور ایران پس از کشورهای مونته¬نگرو، کامبوج و عمان در رده چهارم ایستاده است.
با توجه به رتبه بالای ایران از نظر جاذبه¬های تاریخی و طبیعی و ظرفیت بالای کشور در رشد شاخصای اقتصادی صنعت گردشگری و رسیدن به جایگاه رقابت با کشورهای برتر این صنعت و همچنین احساس تکلیف "گروه توسعه اقتصاد ملل" نسبت به معرفی فرهنگ غنی و تمدن کهن میهن عزیزمان، بخشی از فعالیتهای این گروه به توسعه ظرفیتهای گردشگری کشور اختصاص داده شده است تا با فعالیت تخصصی در این حوزه بزودی شاهد توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور باشیم. موضوعات فعالیت و اهداف بخش گردشگری و هتلداری گروه توسعه اقتصاد ملل شامل موارد ذیل می شود.
 
موضوع فعالیت:
ایجاد و بهره برداری از هتل‌ها و مجتمع‌های بین راهی و سایر ابنیه‌ها و مجموعه‌های اقامتی و پذیرایی و گردشگری و تفریحی در داخل و خارج از کشور
ایجاد و بهره برداری از اماکن اقامتی و گردشگری در قطب‌های مذهبی
انجام کلیه امور اقامتی و پذیرایی و تشریفات برای تمامی بنگاه‌های اقتصادی دولتی، عمومی و خصوصی
آموزش و بهسازی نیروی متخصص انسانی در حوزه‌های صنعت هتلداری و گردشگری و تأمین نیروی متخصص مورد نیاز
حمایت از دانشمندان و نخبگان و طرحهای جدید در صنعت هتلداری
ارائه کلیه خدمات و مشاوره‌های تخصصی در زمینه هتلداری و گردشگری
برنامه ریزی و اجرای کلیه مراسمهای خصوصی و دولتی
 
اهداف:
تسهیل اقدامات عمرانی و زیرساختی مرتبط با صنعت گردشگری ایران
حمايت از افراد حقيقی و حقوقی دارای ایده‌های خلاقانه در صنعت گردشگری
تأمين منابع مالی طرحها و پروژه‌های قابل اتكاء و اطمينان در صنعت گردشگری
ايجاد سفرهای ارزان قيمت از طريق خريد انبوه
توسعه انواع تورهای صنعت گردشگری
برنامه‌ريزی و ساماندهی و ارائه خدمات مربوط به عتبات عاليات ، حج و زيارت
ايجاد ضمانت در سرمايه‌گذاری‌های جديد از طريق مديريت تقاضای سفر
رونق گردشگری ورودی از طريق مبادله گردشگر با ساير كشورها
ارتقاء سطح كيفی خدمات گردشگری بدون افزايش هزينه‌های سفر
افزايش نوبت‌های سفر برای افراد جامعه از طريق ارائه تسهيلات از قبيل وام و اعتبار و ...
ايجاد زنجيره خدمات گردشگری بر اساس استانداردهای بين المللی
ورود به عرصه حفظ، مرمت و بهره برداری از ميراث فرهنگی با روش‌های علمی
دستیابی به سهم مناسبی از بازار گردشگری داخل و خارج از كشور با توجه به فرصتهای موجود
آسان سازی دريافت خدمات در بخش گردشگری
كمك به توسعه صنعت گردشگری داخلی كشور از طريق بهبود زيرساخت‌ها
توسعه گردشگری مذهبی
 
 
ردیف حوزه فعالیت شرکت عنوان
1 گردشگری و هتلداری هتل‌های بین المللی ویستا توس ملل